Hem

konflikthantering

KONFLIKTHANTERING

Konflikter är en naturlig del av arbetslivet och uppstår när medarbetare har olika åsikter. Det känns ofta jobbigt med konflikter, men vi kan hjälpa till med att vända dem till möjligheter för en organisation att utvecklas. På ett praktiskt sätt lär vi ut hur medarbetare kan stoppa eskalation, se bortom rätt och fel och kommunicera för samarbete.

interkulturell kommunikation

INTERKULTURELL KOMMUNIKATION

Interkulturell kompetens är konsten att arbeta både effektivt och med respekt för olika kulturer. I vårt mångfaldssamhälle och i en global värld är risken för kulturkrockar och kostsamma missförstånd stor. Vi utbildar dig för att förstå din egen och andras kultur bättre. På så sätt byggs starka relationer och arbete över kulturgränser blir en tillgång för organisationen.

typiskt svenskt

”TYPISKT SVENSKT”

Vi har specialiserat oss på att underlätta kulturmöten mellan svenska och utländska medarbetare. För den som är ny i Sverige är utbildningen en genväg till att förstå svenskarna, organisationskulturen och snabbt komma in i nya jobbet. Vi arbetar även med kulturkompetens för svenskar och hur ”landet lagom” kan uppfattas av andra kulturer.

integration

INTEGRATION

Integration och inkludering handlar om att känna sig säker och se sina egna möjligheter i samhället och på arbetsplatsen. Att anpassa sig utan att förlora sig själv är en utmaning och självklart krävs att alla parter engagerar sig. Våra utbildningar ger verktyg och förståelse för integrationsprocessen och vi bidrar med öppna workshoppar och föreningsarbete.

mångfald

MÅNGFALD

Mångfald handlar om inkludering av likheter och olikheter. Vi ser olikhet som en tillgång och hjälper till att skapa arbetsplatser fria från diskriminering där alla kan vara sig själva och nå sin fulla potential. Vår utbildning stärker ett produktivt samarbetsklimat och vi arbetar utifrån de olikheter som finns på arbetsplatsen så som t.ex. personlighet, yrkesroll och kulturell bakgrund.

process-step-1-contact

STEG 1

KONTAKT

Allting startar med ett Hej!

Fyll i formuläret eller ring oss så att vi får lära känna er.

+46 (0)76-1067728
process-step-2-design

STEG 2

VI DESIGNAR

Vi tror att effektiv utbildning är skräddarsydd.

Vi kontaktar er för ett möte. På mötet kartlägger vi era behov och säkerställer att vi får all nödvändig information. Sedan skickar vi ett skräddarsytt och detaljerat förslag på en workshop, föreläsning eller konsultaion.

process-step-3-perform-c

STEG 3

UTBILDNING

Nu är det dags att utföra utbildningsinsatsen! Vårt sätt är att bygga nödvändiga kunskaper och färdigheter tillsammans. De scenarion, övningar och modeller vi presenterar bygger på era behov. Vi bidrar med kunskaper och erfarenhet och ni kommer att lära, öva och applicera. Bara tillsammans kan vi förbättra din arbetsplats.

process-step-4-feedback

STEG 4

FEEDBACK

Efter utbildningsinsatsen följs utbildningen upp med ett skräddarsytt utbildningsmaterial. Materialet är en informativ, enkel och användbar sammanfattning av innehållet och de strategier som gruppen kommit fram till. Vi ger även feedback till beställaren med våra reflektioner efter att ha arbetat med individer och grupp. Och vi hjälper till att staka ut riktningen för fortsatta förbättringar i organisationens processer.

.

.

Maximera användbarheten

Det finns ingen snabb lösning när kulturkrockar eller konflikter uppstår. Eftersom varje person, organisation och kultur är unik är våra utbildningsinsatser unika för varje kund. Vi presenterar modeller, scenarion och övningar som bygger på specifika behov. Genom att skräddarsy utbildning som baseras på organisationens behov och vår kunskap maximerar vi användbarheten för varje organisation eller grupp.

Föreläsning eller workshop

Vad vill du uppnå? Bli inspirerad eller få kunskaper för ditt vardagliga arbete? Vi håller inspirerande föreläsningar för stora grupper för att skapa engagemang kring ett nytt ämne. Men om ni verkligen vill lära och utvecklas rekommenderar vi interaktiva workshops för minde grupper. I workshopen fördjupas kunskaper såväl som färdigheter att använda i det dagliga arbetet. Vi handleder också individer genom förändring och ger individuella utbildningar.

Nå resultat med interaktiva metoder

De bästa resultaten nås när ny kunskap och färdighetsträning varvas. I workshops och genom interaktiv utbildning lär sig deltagarna att förstå sig själva bättre. Bara föreläsningar med ny kunskap räcker inte för att ändra beteenden. Den som övat kan bättre hantera det som är ovant. Träna på att kommunicera i ett sammanhang där misstag är ofarliga. Dessutom stärker det teamet och utvecklar relationer och samarbetsförmåga.